កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បាននិយាយថា នឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាចំនួន ១ពាន់លានផោនស្មើនឹង ១.២ ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដល់អ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បាននិយាយថា នឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាចំនួន ១ពាន់លានផោនស្មើនឹង ១.២ ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដល់អ៊ុយក្រែន ខណៈអង្គការអូតង់ បានចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ី ជាប្រទេសមានការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដ៏ធំបំផុតចំពោះសន្តិសុខលោកខាងលិច។

ប្រភព៖ CNA