លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពីពុធម្សិលមិញថា ខ្លួននឹងឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលកើតឡើង ប្រសិនបើអូតង់ដាក់ពង្រាយកងទ័ព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត

លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បាននិយាយកាលពីពុធម្សិលមិញថា ខ្លួននឹងឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលកើតឡើង ប្រសិនបើអូតង់ដាក់ពង្រាយកងទ័ព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត បន្ទាប់ពីពួកគេចូលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិក។

 

ប្រភព៖ Reuters