កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសបេឡារុស ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់មេដឹកនាំរុស្សី បាននិយាយថា អតីតរដ្ឋសូវៀតរបស់លោកមួយនេះ នឹងឈរនៅពីក្រោយរុស្ស៊ីជានិច្ចក្នុងការជំរុញសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសបេឡារុស ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់មេដឹកនាំរុស្សី បាននិយាយថា អតីតរដ្ឋសូវៀតរបស់លោកមួយនេះ នឹងឈរនៅពីក្រោយរុស្ស៊ីជានិច្ចក្នុងការជំរុញសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួន ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន៕

ប្រភព៖ Reuters