លោក Olaf Scholz អធិការបតី​អាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយថា អាល្លឺម៉ង់កំពុង​ពិភាក្សា​ការធានា​សន្តិសុខ​ដល់​អ៊ុយ​ក្រែ​នជាមួយ​សម្ព័ន្ធមិត្ត​រប​ស់​ខ្លួន ជាការ​ត្រៀម​ក្រោយ​ចប់​សង្គ្រាម ប៉ុន្តែការធានា​ទាំងនេះនឹងមិន​ដូចជា​សមាជិក​របស់​សម្ព័ន្ធ​នេះ​ទេ

អាល្លឺម៉ង់៖ កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ​លោក Olaf Scholz អធិការបតី​អាល្លឺម៉ង់ បាននិយាយថា អាល្លឺម៉ង់កំពុង​ពិភាក្សា​ការធានា​សន្តិសុខ​ដល់​អ៊ុយ​ក្រែ​នជាមួយ​សម្ព័ន្ធមិត្ត​រប​ស់​ខ្លួន ជាការ​ត្រៀម​ក្រោយ​ចប់​សង្គ្រាម ប៉ុន្តែការធានា​ទាំងនេះនឹងមិន​ដូចជា​សមាជិក​របស់​សម្ព័ន្ធ​នេះ​ទេ​។

​លោក Olaf Scholz បានបន្តថា ​អាល្លឺម៉ង់ កំពុង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ប្រទេស​ជា​មិត្ត​ជិតស្និទ្ធ អំពី​បញ្ហា​ការធានា​សន្តិសុខ​តាម​ដែល​យើង​អាចធ្វើ​ទៅបាន ​វា​ច្បាស់​ណាស់​ថា ការ​ជួយ​នានា​នឹង​មិន​ដូចជា​សមាជិក​ណា​មួយ​របស់​សម្ព័ន្ធ​យោធា​ណា​តូ​នោះទេ៕