លោកKishida Fumio នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន បានថ្លែងប្រាប់ អ្នកសារព័ត៌មានថា អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោកAbe Shinzo ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Nara

លោកKishida Fumio នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន បានថ្លែងប្រាប់ អ្នកសារព័ត៌មានថា អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោកAbe Shinzo ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានរងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Nara ។ លោកKishida Fumio បានបន្តថា “វាគឺជាទង្វើគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ វាមិនអាចទទួលយកបាន ហើយខ្ញុំសូមថ្កោលទោសដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត ចំពោះទង្វើនេះ ។

 

ប្រភព៖ NHK