លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោក មានស្រូវសាលីប្រមាណ ១៣០លានតោន នេះគឺជាបរិមាណដ៏ច្រើន ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិចំនួន ៥០លានតោននៅឆ្នាំនេះ

លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោក មានស្រូវសាលីប្រមាណ ១៣០លានតោន នេះគឺជាបរិមាណដ៏ច្រើន ហើយប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិចំនួន ៥០លានតោននៅឆ្នាំនេះ។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសរុស្ស៊ី ធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ដូចជាបញ្ហាទាក់ទងវិស័យថាមពល តម្លៃជីបានឡើងថ្លៃ។ លោក Putin បាននិយាយថា សហគ្រាសនានាបានចាប់ផ្តើមបិទ រួមទាំងសហគ្រាសនៅអឺរ៉ុបផងដែរ លើទស្សនវិស័យដំណាំបានធ្លាក់ចុះភ្លាមៗ និងបណ្តាលឲ្យតម្លៃអាហារបានកើនឡើងបន្ថែមទៀត៕