កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានបណ្តេញបេសកជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់ទីក្រុង Kyiv ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួន ប្រចាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានបណ្តេញបេសកជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់ទីក្រុង Kyiv ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួន ប្រចាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរ៕

 

ប្រភព៖ Reuters