សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖  បើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតែខ្ពស់ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាកលកើតមាន ហើយ វានឹងមានការជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យទេសចរណ៍ផងដែរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖  បើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតែខ្ពស់ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាកលកើតមាន ហើយ វានឹងមានការជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យទេសចរណ៍ផងដែរ។ ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារវិស័យទេសចរណ៍ ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ៕