លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំទួរគី លោក Tayyip Erdogan ស្តីពីការសុំបើកច្រកកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែន និងបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួន

លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំទួរគី លោក Tayyip Erdogan ស្តីពីការសុំបើកច្រកកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែន និងបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួន៕

ប្រភព៖ Reuters