រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Joe Biden បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើ “កំហុសដ៏ធំ”ដោយដកបេក្ខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ហើយនិយាយបន្ថែមថាពេលនេះអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខិតជិតក្នុងការទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Joe Biden បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើ “កំហុសដ៏ធំ”ដោយដកបេក្ខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ហើយនិយាយបន្ថែមថាពេលនេះអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខិតជិតក្នុងការទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ៕

 

ប្រភព៖ CNN