សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានបន្តផ្តាំផ្ញើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ ដើម្បីកុំឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដើរថយក្រោយ វិញឱ្យសោះ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានបន្តផ្តាំផ្ញើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩ ដើម្បីកុំឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដើរថយក្រោយ វិញឱ្យសោះ ៕