ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ នៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអឺរ៉ុប រួមមានប្រទេស អេស្ប៉ាញ ក្រិក និងបារាំង បណ្តាលមកពីកំដៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថា ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ នៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអឺរ៉ុប រួមមានប្រទេស អេស្ប៉ាញ ក្រិក និងបារាំង បណ្តាលមកពីកំដៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថា ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់។

 

ប្រភព៖ Reuters