ក្រសួងអប់រំ ​ដាក់ចេញវិធានការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ​នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា​ក្នុងខេត្ត ​ដែលមានការ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍០៣វិច្ឆិកា

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកានេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី​ការពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ​-​១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា​ក្នុងខេត្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា។

ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសាលារៀន និងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ ០៣ វិច្ឆិកា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្នើដល់ខេត្តដែលមានការពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងលិខិត៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *