លោក Arsene Wenger សោកស្តាយបំផុតក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹក

បរទេស៖ លោក Arsene Wenger បានសារភាពថារឿងតែមួយគត់ដែលធ្វើឱ្យលោកសោកស្តាយបំផុតនៅក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹករបស់លោក នោះគឺនៅពេលមួយដែលលោកបានខកខានឱកាសក្នុងការចុះកុងត្រាយក Cristiano Ronaldo មកកាន់ក្រុម Arsenal។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *