ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត បង្ហាញលេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់រឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណបណ្ណ សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត អគ្គស្នងការរង និងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញលេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹង សៀវភៅស្នាក់នៅ សៀវភៅគ្រួសារ និងអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ។
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វេីការទំនាក់ទំនងមកលោកស្នងការរង នាយការិយាល័យ និងអធិការរងទាំង ១៤ខណ្ឌ ដែលទទួលកិច្ចការនេះ ដូចមានភ្ជាប់បញ្ជាក់តាមបណ្តាខណ្ឌ និងលេខទូរស័ព្ទក្នុងតារាងខាងក្រោម៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *