ជំនន់ទឹកភ្លៀង ប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ២១ម៉ឺននាក់ ស្លាប់ ១៨នាក់​ នៅ ២៨៣ឃុំសង្កាត់ ក្នុង ១៩រាជធានីខេត្ត

(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានប្រកាសថា គិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជំនន់ទឹកភ្លៀង បានកើតឡើង នៅ ២៨៣ឃុំសង្កាត់ នៅ ១៩ខេត្តរាជធានី ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនសរុបជាង ២១ម៉ឺននាក់។ ក្នុងនោះ មនុស្ស ១៨នាក់ បានស្លាប់ ដោយសារលង់ទឹក។

Leave a Reply

Your email address will not be published.